zámek Brtnice

Vážení návštěvníci a příznivci brtnického zámku,

s radostí vám oznamujeme, že role o.p.s. Zámek Brtnice se v areálu brtnického zámku nachýlila ke svému konci. Důvodem naší radosti je fakt, že poslání o.p.s., být jakýmsi prostředníkem, chcete-li mostem mezi stranami, které se přely o vlastnictví zámku, je u konce a prostředník již není třeba.

Soudní spory, které areál zámku pronásledovaly od počátku devadesátých let, jsou ukončeny.

Přejeme zámku a jeho vlastníkovi hodně sil a štěstí při realizaci projektů, které má připraveny.

Na závěr připomínáme několik málo akci (stavební i kulturní), které se naší o.p.s. podařilo na zámku realizovat v letech 2014 – 2016 (obnova ohradní zdi, revitalizace zámeckého parku, průzkumy a předprojektová příprava, expozice Černá smrt, letní kino atd.)

Doufáme, že tyto drobné aktivity v budoucnu poslouží jako základ pro opravdu zásadní projekty, které má současný vlastník připraveny.

 

Naše společnost již dále nebude zajišťovat prohlídky zámku, proto prosíme zájemce o prohlídku, aby kontaktovali zástupce majitele objektu Ing. arch. O. Rybnikáře.

Na závěr patří obrovský dík subjektům, které s námi při realizaci projektů spolupracovaly: Město Brtnice, NPÚ ÚOP v Telči, Kraj Vysočina, SDB Svébyt v likvidaci, SBD Svébyt, SD Svébyt a Nadace Svébyt.

 

zámek Brtnice

je tvořen rozsáhlým komplexem budov, tvořící dominantu města Brtnice v kraji Vysočina. 

Areál zámku vznikl přestavbou původního hradu na exponované skalnaté ostrožně nad městečkem, obtékané na východě říčkou Brtnicí a na západě bezejmeným potůčkem. Jižní část šíje je přeťata obezděným příkopem a za ním se již nachází  trojdílná dispozice nynějšího zámku, původního hradu. Ze stavebně historického průzkumu a zachycených architektonických článků vyplývá, že stavební vývoj původní hradní stavby v Brtnici lze rozdělit do čtyř etap. Prvotní hrad je připomínán již v roce 1436. Více o historii a majítelích zámku >>>

 


 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.